מנין באתי, וכיצד? לאן אני הולכת? האדע את הדרך? החיים הם נשימה ריקה. אם אזכה לשמוע ולו אמת צלולה אחת, הרי שאני בת מזל. ‘שיר ערום’ – ללה עם כל צעד, אני לומדת שוב ושוב שאין באמת יעד בהמשך הדרך. הצעד עצמו, הוא היעד. הליכה קשובה במקצב הנשימה והאמת תגלה את עצמה

https://www.flickr.com/photos/hamechuga/51874902491/
source